Den originale sprogudgave af denne side græsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Strafferegistre

Grækenland

Indholdet er leveret af
Grækenland

Det græske strafferegisterkontor under ministeriet for retsvæsen, åbenhed og menneskerettigheder:

Αυτοτελές Τμήμα Ποινικού Μητρώου Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Adresse:

Messogeion 96
115 27 Athens

Tlf.: +30(0)210 7767300 (switchboard)

Fax: +30(0)210 7767187, +30(0)210 7767188

E-mail: ypdipimi@otenet.gr

Tlf. kontorchef og vicekontorchef: +30(0)210 7767042, +30(0)210 7767043

Tlf. den ansvarlige for ECRIS: +30(0)210 7767045

Sidste opdatering: 27/04/2015

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website