Den originale sprogudgave af denne side estisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Strafferegistre

Estland

Indholdet er leveret af
Estland

Det estiske center for registre og informationssystemer (Registrite ja Infosüsteemide Keskus)

Adresse:

Lõkke 4
19018 Tallinn

Telefon: +372 663 63 00
Fax: +372 646 01 65

E-mail: ecris@just.ee
internetside: http://www.rik.ee/

Sidste opdatering: 11/06/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website