Under hensyntagen til tidligere domme

Cypern

Indholdet er leveret af
Cypern

Cyperns politidirektør

De følgende afdelinger af Cyperns politi har kompetence til at videregive oplysninger på vegne af politidirektøren:

1. Strafferegisterkontoret for straffelovsovertrædelser

Adresse:

Department C
Police Headquarters
Antistratigou Evangelou Floraki
Postcode 1478
Nicosia

Tlf: +357 (22) 808386

Fax: +357 (22) 808653

E-mail: cro@police.gov.cy ekoutsofti@police.gov.cy

Denne afdeling er ansvarlig for at videregive oplysninger i henhold til artikel 4, 6 og 7 i Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA.

Der udveksles oplysninger om domme i straffesager.

2. Strafferegisterkontoret for trafikforseelser

Adresse:

Traffic Department
Police Headquarters
Antistratigou Evangelou Floraki
Postcode 1478
Nicosia

Tlf.: +357 (22) 607540, +357 (22) 607539

Fax: +357 (22) 607596

E-mail: mefstathiou@police.gov.cy

Denne afdeling er ansvarlig for at videregive oplysninger i henhold til artikel 4, 6 og 7 i Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA.

Der udveksles oplysninger om domme i sager angående trafikforseelser.

3. Direktoratet for politisamarbejde på internationalt plan og EU-plan

Adresse:

Police Headquarters
Antistratigou Evangelou Floraki
Postcode 1478
Nicosia

Tlf.: +357 (22) 607841/ 2/ 3

Fax: +357 (22) 607898

E-mail: euipcd@police.gov.cy

Denne afdeling er ansvarlig for at videregive oplysninger i henhold til artikel 4, 6 og 7 i Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA.

Sidste opdatering: 23/07/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website