Strafferegistre

Belgien

Indholdet er leveret af
Belgien

Det centrale register for straffeattester

Service du Casier Judiciaire Central
115, Boulevard de Waterloo
1000 Bruxelles

Tlf.: +32 (0)2 552 27 44
Fax: +32 (0)2 552 27 82

E-mail: cjc-csr@just.fgov.be

Sidste opdatering: 14/09/2017

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website