Tato země je v procesu vystoupení z EU.

Zohlednění předchozích trestů

Ústřední orgán Spojeného království pro výměnu informací z rejstříků trestů (UK Central Authority for Exchange of Criminal Records)

Adresa:

ACRO
PO BOX 481
Fareham
PO14 9FS

Telefon: +44 (0)1489 569 805

E-mail: ukca@acro.pnn.police.uk

Další informace naleznete na internetových stránkách oddělení rejstříku trestů (ACRO Criminal Records Office – ACRO).

Poslední aktualizace: 28/07/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.