Zohlednění předchozích trestů

Slovinsko

Obsah zajišťuje
Slovinsko

Ministrstvo za pravosodje (Ministerstvo spravedlnosti)

Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij (Odbor pro výkon trestních sankcí)

Adresa:

Župančičeva 3
1000 Ljubljana

Tel.: + 386 (0)13695342
Fax: + 386 (0)13695625

E-mailová adresa: ke.mp@gov.si

Ministerstvo spravedlnosti spravuje rejstřík trestů, evidenci pravomocných rozsudků a rozhodnutí o přestupcích a společnou evidenci trestných bodů v silniční dopravě (článek 250a trestního zákona (Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij, ZIKS)].

Poslední aktualizace: 24/07/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.