Zohlednění předchozích trestů

Rejstřík trestů Generální prokuratury Slovenské republiky (Register trestov Generálnej Prokuratúry Slovenskej republiky)

Adresa:

Kvetná 13
814 23 Bratislava

Tel. +421 255425649, +421 220836129, +421 220836133

E-mail: register.trestov@genpro.gov.sk
e-podatelna: https://www.slovensko.sk/sk/lokator-sluzieb
internetové stránky: http://www.genpro.gov.sk/register-trestov/co-potrebujete-k-ziadosti-o-vypis-odpis--12f3.html

Podatelna – úřední hodiny

Pondělí

8.00–12.00

13.00–17.00

Úterý

7.30–12.00

13.00–15.00

Středa

7.30–12.00

13.00–15.00

Čtvrtek

7.30–12.00

13.00–15.00

Pátek

7.30–12.00

13.00–15.00

Informace o podávání žádostí o výpis z rejstříku trestů nebo jeho opis

Od 1. listopadu 2015 je možné podat žádost o výpis z rejstříku trestů nebo jeho opis pouze na podatelně Rejstříku trestů Generální prokuratury Slovenské republiky, pracoviště Kvetná 13, Bratislava. Žádost bude vyřízena okamžitě, tj. „na počkání“.

Od 2. července 2016 je možné žádost podat také prostřednictvím integrovaných obslužných míst Slovenské pošty. Žádost bude vyřízena okamžitě, tj. „na počkání“. Více informací o této službě poskytované prostřednictvím integrovaných obslužných míst Slovenské pošty viz internetové stránky https://www.posta.sk/sluzby/sluzby-statu-na-poste

Výpis z rejstříku trestů

Výpis z rejstříku trestů obsahuje nezahlazená odsouzení soudy Slovenské republiky, soudy jiných členských států EU nebo soudy jiných států, jejichž rozhodnutí byla uznána soudem ve Slovenské republice, včetně informací o průběhu výkonu uložených trestů, ochranných opatření a odpovídajících omezení a povinností za předpokladu, že podle soudního rozhodnutí nebo podle zákona se na pachatele nepohlíží, jako by nebyl odsouzený.

Opis rejstříku trestů

Opis rejstříku trestů je veřejným dokumentem, který ukazuje

  • jakékoli pravomocné odsouzení, včetně odsouzení soudy jiných členských států EU nebo soudy jiných států, jejichž rozhodnutí byla uznána soudem ve Slovenské republice,
  • průběh výkonu trestu a průběh výkonu ochranného opatření,
  • odsouzení, ačkoliv byla na základě soudního rozhodnutí nebo podle zákona zahlazena.

Součástí opisu rejstříku trestů jsou také informace týkající se

  • pravomocného rozhodnutí soudu nebo prokurátora o podmínečném zastavení trestního stíhání,
  • pravomocného rozhodnutí soudu nebo prokurátora o schválení smíru a pozastavení trestního stíhání,
  • pravomocného odsouzení občana Slovenské republiky nebo pravomocného odsouzení osoby, která má trvalý pobyt ve Slovenské republice, soudem jiného státu, než je členský stát EU, které nebylo uznáno soudem Slovenské republiky, s uvedením, že toto rozhodnutí nemá žádné právní účinky na území Slovenské republiky a je pouze informativní povahy.

V opise rejstříku trestů vydaném podle čl. 14 odst. 2 a 3 zákona o rejstříku trestů a o změně a doplnění některých zákonů musí jakákoli nezahlazená odsouzení soudem jiného členského státu Evropské unie a soudem jiného státu, která nebyla uznána soudem Slovenské republiky, obsahovat poznámku, že tato rozhodnutí nemají právní účinky na území Slovenské republiky a mají pouze informativní povahu.

Odpověď na žádost o informace z rejstříku trestů

Pokud ústřední orgán jiného členského státu požádá generální prokuraturu o informace z rejstříku trestů týkající se občana Slovenské republiky, generální prokuratura tyto informace poskytne do deseti pracovních dní s uvedením informací, které se týkají:

  • pravomocného nezahlazeného odsouzení soudem Slovenské republiky, které je zaznamenáno v rejstříku trestů,
  • pravomocného nezahlazeného odsouzení soudem jiného členského státu EU, které bylo aktualizováno podle čl. 17 odst. 4 zákona o rejstříku trestů a o změně a doplnění některých zákonů,
  • pravomocného nezahlazeného odsouzení soudem v jiných státech, které bylo rejstříku trestů předloženo a v tomto rejstříku zaznamenáno.
Poslední aktualizace: 10/11/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.