Upozorňujeme, že výchozí portugalština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Zohlednění předchozích trestů

Portugalsko

Obsah zajišťuje
Portugalsko

Direção-Geral da Administração da Justiça - Direção de Serviços de Identificação Criminal (Generální ředitelství pro výkon spravedlnosti – ředitelství pro trestní záznamy)

Adresa:

Av. D. João II, nº 1.08.01 D/E, 13º
1990-097 Lisboa

Tel.: +351 217 906 200/1

Fax: +351 211 545 113

E-mail: correio@dgaj.mj.pt

Internetová adresa: http://www.dgaj.mj.pt/DGAJ/sections/home

Kromě justičních a policejních orgánů  může podle portugalského práva získat výpis z rejstříku trestů pouze sama dotčená osoba nebo osoba jednající jejím jménem a v jejím zájmu.

Každý, kdo žádá o výpis, musí platnými identifikačními doklady prokázat, že je dotčenou osobou, nebo osobou zmocněnou.

Žádost se podávají osobně ústředním orgánům, v sekretariátech soudů nebo prostřednictvím sítě občanských center (Lojas do Cidadão) a občanských podatelen (Postos de Atendimento ao Cidadão).

Osoby, které pobývají mimo Portugalsko, postupují podle pokynů na internetové stránce Generálního ředitelství pro výkon spravedlnosti nebo podávají žádosti diplomatickým či konzulárním zastoupením.

Poslední aktualizace: 18/07/2013

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.