Zohlednění předchozích trestů

Polsko

Obsah zajišťuje
Polsko

Ministerstwo Sprawiedliwości - Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego

Adresa:

ul. Czerniakowska 100

00-454 Varšava

Tel.: +48 22 39 76 200, +48 22 39 76 220

Fax: +48 22 39 76 205

E-mail: krk@ms.gov.pl

Poslední aktualizace: 13/01/2017

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.