Zohlednění předchozích trestů

Nizozemí

Obsah zajišťuje
Nizozemí

V soudním dokumentačním systému (Justitieel Documentatiesysteem – JDS) se zaznamenávají všechny trestné činy a velký počet přestupků, které se týkají fyzických a právnických osob, jak uvádí zákon o soudních a trestněprávních údajích (Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens – WJSG) Vzhledem k důvěrnosti těchto soudních údajů se WJSG vyznačuje tzv. „uzavřeným“ režimem registrace a poskytování informací, což znamená, že právní předpisy upravují, kdo má přístup k jakým informacím a za jakým konkrétním účelem.

Soudní informační služba (Justitiële Informatiedienst – JustID)

Kontaktní údaje:

Justitiële Informatiedienst

Egbert Gorterstraat 6
7607 GB Almelo

Postbus 337
7600 AH Almelo

Telefon: +31 88 998 9000
Fax: +31 546 813 003

E-mail: info@justid.nl

Poslední aktualizace: 04/08/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.