Rekening houdend met eerdere veroordelingen

Nizozemí

In het Justitieel Documentatiesysteem (JDS) worden alle misdrijven en een groot aantal overtredingen geregistreerd aangaande natuurlijke en rechtspersonen, zoals benoemd in de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg). Vanwege de vertrouwelijkheid van deze justitiële gegevens is een kenmerk van de Wjsg het zogenaamde ‘gesloten’ registratie- en informatie­verstrekkings­regime, oftewel er is wettelijk vastgelegd wie toegang heeft tot welke informatie en voor welk expliciet doel.

Obsah zajišťuje
Nizozemí

Justitiële Informatiedienst (JustID)

De adresgegevens van de verschillende locaties van de Justitiële Informatiedienst kunt u vinden op de website van de Justitiële Informatiedienst.

Telefoonnummer: 088 - 998 90 00

Fax: 31 546 813 003

E-mail: info@justid.nl

Laatste update: 07/10/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.