Zohlednění předchozích trestů

Informační centrum Ministerstva vnitra Lotyšské republiky (Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs)

Adresa:

Bruņinieku iela 72b
Riga
LV-1009

Telefon: +371 67208218, +371 67208216
Asistenční služba: +371 67219111 
Fax: +371 67208219

E-mail: kanceleja@ic.iem.gov.lv

Jak získat výpis z rejstříku trestů

Poslední aktualizace: 23/09/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.