Zohlednění předchozích trestů

Oddělení rejstříku trestů a udělování milostí

Ministerstvo spravedlnosti

Adresa:

Mesogeion 96
115 27 Athény

Tel.: +30(0)213 1307300 (ústředna)
Fax: +30(0)210 7483326, +30(0)213 1307188

E-mail: ypdipimi@otenet.gr

Tel. č. vedoucího: +30(0)213 1307042

Tel. č. pracovníka zodpovědného za ECRIS: +30(0)213 1307044

Tel. č. pracovníka zodpovědného za certifikaci na portálu: +30(0)213 1307048

Poslední aktualizace: 31/08/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.