Zohlednění předchozích trestů

Německo

Obsah zajišťuje
Německo

Bundesamt für Justiz (Spolkový justiční úřad)

Referat IV 2 – Internationale Registerangelegenheiten (Mezinárodní záležitosti týkající se trestních rejstříků)

Adresa:

  • D-53094 Bonn
  • Adenauerallee 99–103
    D-53113 Bonn

Telefonní číslo: +49 (0)22899410-40
Fax: +49 22899410-5603

E-mail: bzr.international@bfj.bund.de

Poslední aktualizace: 16/10/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.