Zohlednění předchozích trestů

Česká republika

Obsah zajišťuje
Česká republika

Rejstřík trestů České republiky

Adresa:

Soudní 1
140 66 Praha 4

Telefon: +420 244 006 111
Fax: +420 244 006 260

E-mail: rejstrik@rejtr.justice.cz
Web: http://portal.justice.cz/Justice2/Soud/soud.aspx?o=203&j=213&k=2027

Ministerstvo spravedlnosti České republiky

Adresa:

Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

Telefon: +420 221 997 111
Fax: +420 224 919 927

E-mail: posta@msp.justice.cz
Web: http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33

Poslední aktualizace: 15/06/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.