Zohlednění předchozích trestů

Policejní ředitel

Níže uvedená oddělení kyperské policie jsou příslušnými orgány, které předávají informace jménem policejního ředitele:

1. Úřad pro předchozí odsouzení: Trestné činy

Adresa:

Oddělení C (Τμήμα Γ΄)
Policejní ředitelství (Αρχηγείο Αστυνομίας)
Antistratigou Evangelou Floraki Street
Postcode 1478
Nicosia

TELEFON: +357 (22) 808386

FAX: +357 (22) 808653

E-mail: cro@police.gov.cy ekoutsofti@police.gov.cy

Toto oddělení je odpovědné za předávání informací podle článků 4, 6 a 7 rámcového rozhodnutí Rady 2009/315/SVV.

Vyměňují se informace o předchozích odsouzeních za trestný čin.

2. Úřad pro předchozí odsouzení: Dopravní přestupky

Adresa:

Oddělení pro dopravní přestupky (Τμήμα Τροχαίας)
Policejní ředitelství (Αρχηγείο Αστυνομίας)
Antistratigou Evangelou Floraki Street
Postcode 1478
Nicosia

TELEFON: +357 (22) 607540, +357 (22) 607539

FAX: +357 (22) 607596

E-mail: mefstathiou@police.gov.cy

Toto oddělení je odpovědné za předávání informací podle článků 4, 6 a 7 rámcového rozhodnutí Rady 2009/315/SVV.

Vyměňují se informace o předchozích odsouzeních za obchodování.

3. Ředitelství pro Evropskou unii a mezinárodní policejní spolupráci

Adresa:

Policejní ředitelství (Αρχηγείο Αστυνομίας)
Antistratigou Evangelou Floraki Street
Postcode 1478
Nicosia

TELEFON: +357 (22) 607841/2/3

FAX: +357 (22) 607898

E-mail: euipcd@police.gov.cy

Toto ředitelství je odpovědné za předávání informací podle článku 7 rámcového rozhodnutí Rady 2009/315/SVV.

Poslední aktualizace: 23/07/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.