Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Trestní rejstříky

Spojené království

Obsah zajišťuje
Spojené království
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

UK Central Authority for Exchange of Criminal Records (Ústřední orgán Spojeného království pro výměnu informací z rejstříku trestů)

Adresa:

ACRO,
PO BOX 481,
Fareham,
PO14 9FS

Tel.: +44 (0)1489 569 805

E-mail: international.requests@acro.pnn.police.uk

UK Central Authority for Mutual Legal Assistance (Ústřední orgán Spojeného království pro vzájemnou právní pomoc)

http://www.homeoffice.gov.uk/police/mutual-legal-assistance/case-handling-arrangements/contact-details/

Poslední aktualizace: 12/07/2017

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.