Upozorňujeme, že výchozí slovinština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Trestní rejstříky

Slovinsko

Obsah zajišťuje
Slovinsko

Ministerstvo spravedlnosti a veřejné správy

Oddelek za kazensko evidenco in evidenco vzgojnih ukrepov (Odbor pro rejstřík trestů a evidenci ochranné výchovy mladistvých)

Adresa:

Župančičeva 3, 1000 Ljubljana

Tel: + 386 (0)13695342

Fax: + 386 (0)13695625

E-mail: ke.mp@gov.si

Poslední aktualizace: 04/11/2013

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.