Trestní rejstříky

Litva

Obsah zajišťuje
Litva

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (Odbor informačních technologií a komunikace Ministerstva vnitra Litevské republiky)

Adresa:

Šventaragio gatvė 2
LT-01510 Vilnius

Tel.: +370 5 271 71 77

Fax: +370 5 271 89 21

E-mail: ird@vrm.lt

Poslední aktualizace: 18/02/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.