Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница румънски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Вземане под внимание на предишни присъди

Румъния

Съдържание, предоставено от
Румъния

Direcţia Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative, Inspectoratul General al Poliţiei Române (Дирекция „Регистър за съдимост, статистика и оперативна информация“, Генерален инспекторат на румънската полиция)

Адрес:

Şos. Mihai Vodă, număr 6
sector 5 Bucureşti
cod poştal 050043

Тел.: + (4021)/316 49 75

Факс: + (4021)/317 87 90

Ел. поща: cazier@politiaromana.ro

Последна актуализация: 17/05/2016

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.