Вземане под внимание на предишни присъди

Естония

Съдържание, предоставено от
Естония

Център „Регистри и информационни системи“ (Registrite ja Infosüsteemide Keskus)

Адрес :

Lubja 4
Tallinn 19081

Тел.: +372 663 6300
Факс: +372 646 0165

Ел. поща: ecris@just.ee
Уебсайт: https://www.rik.ee/

Последна актуализация: 25/09/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт