Δικαστική αρωγή

Δικαστής ή εισαγγελέας μιας χώρας της ΕΕ μπορεί να ζητήσει δικαστική συνδρομή από τον ομόλογό του σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο