Mandat de arestare european

Mandatul european de arestare („MEA”) constituie o procedură judiciară simplificată de predare transfrontalieră - în scopul urmăririi penale sau executării unei pedepse sau măsuri de siguranță privative de libertate. Mandatul de arestare emis de autoritatea judiciară a unei țări este valabil pe întregul teritoriu al UE. Procedura mandatului european de arestare funcționează de la 1 ianuarie 2004. Aceasta a înlocuit lungile proceduri de extrădare care existau odinioară între țările UE.

Cum funcționează MEA

Mandatul reprezintă o cerere pe care o face o autoritate judiciară dintr-o țară UE în scopul arestării unei persoane într-o altă țară membră și predării acesteia pentru urmărirea penală sau pentru executarea unei pedepse privative de libertate ori a unui ordin de reținere emis în prima țară. Mecanismul se bazează pe principiul recunoașterii reciproce a hotărârilor judecătorești. Este operațional în toate țările UE.

Acesta funcționează prin contacte directe între autoritățile judiciare.

Atunci când execută un MEA, autoritățile trebuie să respecte drepturile procedurale ale persoanelor suspectate sau acuzate - cum ar fi dreptul la informare, dreptul de a beneficia de serviciile unui avocat și ale unui interpret și dreptul de a beneficia de asistență juridică, astfel cum prevede legea din țara în care a avut loc arestarea.

Prin ce se deosebește MEA de extrădarea obișnuită?

 1. Termene stricte
  Țara în care a fost arestată persoana trebuie să ia o decizie definitivă cu privire la executarea mandatului european de arestare în termen de 60 de zile de la data arestării persoanei.
  Dacă persoana consimte la predarea sa, decizia trebuie să fie luată într-un termen de 10 zile.
  Persoana căutată trebuie predată în cel mai scurt timp, la o dată convenită între autoritățile implicate, și cel târziu în termen de 10 zile de la data deciziei finale privind executarea mandatului european de arestare.
 2. Verificarea dublei incriminări nu mai reprezintă o cerință în cazul a 32 de categorii de infracțiuni
  Pentru 32 de categorii de infracțiuni nu se efectuează nicio verificare a incriminării faptei ca infracțiune în ambele țări. Singura cerință este ca aceasta să fie pasibilă de o pedeapsă maximă de cel puțin 3 ani de închisoare în țara emitentă.
  Pentru celelalte infracțiuni, predarea poate fi condiționată de incriminarea faptei în țara de executare.
 3. Absența ingerinței politice
  Deciziile sunt luate exclusiv de autoritățile judiciare, fără implicații politice.
 4. Predarea cetățenilor
  Țările UE nu mai pot refuza să își predea propriii cetățeni, cu excepția cazului în care preiau obligațiile legate de executarea pedepsei cu închisoarea de către persoana căutată.
 5. Garanții
  Țara care execută MEA poate solicita unele garanții, de exemplu, că:
  a. după o anumită perioadă, persoana va avea dreptul să solicite revizuirea pedepsei, în cazul în care pedeapsa aplicată este închisoarea pe viață;
  b. persoana căutată poate executa restul de pedeapsă cu închisoarea în țara de executare, în cazul în care este cetățean sau rezident al țării respective.

Număr limitat de motive de refuz al executării
O țară nu poate refuza predarea persoanei căutate decât în cazul în care se aplică unul dintre motivele obligatorii sau facultative de refuz:

Motive obligatorii
– persoana a fost deja judecată pentru aceeași infracțiune (ne bis in idem)
– persoana este minoră (nu a atins vârsta răspunderii penale în țara de executare)
amnistia (țara de executare ar fi putut să urmărească penal persoana în cauză, însă infracțiunea face obiectul unei amnistii în acea țară).

Motive facultative, de exemplu:
– lipsa dublei incriminări pentru alte infracțiuni decât cele 32 menționate la articolul 2 alineatul (2) din Decizia-cadru privind MEA
– competența teritorială
– proceduri penale pendinte în țara de executare
– termene de prescripție etc.

Manual privind emiterea și executarea unui MEA

Comisia Europeană a publicat un manual privind emiterea unui mandat european de executare  PDF (2002 Kb) en, pentru a facilita și a simplifica activitatea zilnică a autorităților judiciare implicate. Manualul oferă orientări detaliate cu privire la etapele procedurale ale emiterii și executării unui MEA. Manualul oferă, de asemenea, o explicație completă a principalelor cauze soluționate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în care au fost interpretate anumite dispoziții din Decizia-cadru privind MEA.

Manualul, în toate limbile oficiale, este disponibil aici: BG  PDF (2700 Kb) bg, CS  PDF (1854 Kb) cs, DA  PDF (1766 Kb) da, DE  PDF (1659 Kb) de, ET  PDF (1783 Kb) et, EL  PDF (2439 Kb) el, ES  PDF (1649 Kb) es, FR  PDF (1892 Kb) fr, HR  PDF (1789 Kb) hr, IT  PDF (2141 Kb) it, LV  PDF (2158 Kb) lv, LT  PDF (1865 Kb) lt, HU  PDF (1908 Kb) hu, MT  PDF (2560 Kb) mt, NL  PDF (2047 Kb) nl, PL  PDF (2200 Kb) pl, PT  PDF (1968 Kb) pt, RO  PDF (1926 Kb) ro, SL  PDF (1797 Kb) sl, SK  PDF (1977 Kb) sk, FI  PDF (2172 Kb) fi, SV  PDF (1591 Kb) sv.

Statistici privind utilizarea MEA

În 2017, în medie, persoanele căutate au fost predate:

 • cu consimțământul acestora - în 15 zile
 • fără consimțământ - în 40 zile.

Răspunsuri la chestionarul privind MEA - 2014 | 2015 | 2016 | 2017

Nu sunt disponibile date pentru toate țările, însă datele privind MEA emise în 2015, 2016 și 2017 sunt complete.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Emise

6 894

6 889

10 883

14 910

15 827

13 891

9 784

10 665

13 142

14 948

16 144

16 636

17 491

MEA executate

836

1 223

2 221

3 078

4 431

4 293

3 153

3 652

3 467

5 535

5 304

5 812

6 317

Linkuri utile

Decizia-cadru privind mandatul european de arestare

Raport cu privire la punerea în aplicare a Deciziei-cadru a Consiliului privind mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre

Ultima actualizare: 09/07/2020

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.
Comisia actualizează conținutul acestui site, pentru a reflecta retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site