Trestnoprávne veci

Medzi odborníkmi v oblasti práva z členských krajín EÚ sa umožňuje justičná spolupráca v trestnoprávnych veciach.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom