Krimināllietas

Tiek veicināta tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās starp ES dalībvalstīs praktizējošiem juristiem.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu