Ποινικές υποθέσεις

Διευκολύνεται η δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις μεταξύ ασκούντων νομικά επαγγέλματα στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο