Наказателни дела

Съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси улеснява работата на практикуващите юристи от държавите — членки на ЕС.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт