Det här landet befinner sig i en övergångsperiod (utträde ur EU).
Vi beklagar men översättningen är ännu inte klar

Vilket lands domstol är behörig?

Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)