Vi beklagar men översättningen är ännu inte klar.
Det finns dock information på följande språk:
Swipe to change

Vilket lands domstol är behörig?

Tyskland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)
Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats