Šī valsts ir pārejas procesā, lai izstātos no ES.
Šīs vietnes saturs tagad tiek tulkots. Paldies par sapratni

Kuras valsts tiesai ir piekritība?

Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)