See riik on üleminekuprotsessis, et astuda EList välja.
Vabandame, see lehekülg on alles tõlkimisel

Millise riigi kohus on pädev kohtuasjaga tegelema?

Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)