Denne side er stadig under oversættelse. Vi beklager

Hvilket lands domstol er ansvarlig?

Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)