Тази държава е в преходен процес на излизане от ЕС.
Съжаляваме, но съдържанието на тази страница в момента се превежда

Съдът на коя държава е компетентен?

Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)