Тази държава е в преходен процес на излизане от ЕС.
Съжаляваме, но съдържанието на тази страница в момента се превежда.
Има информация обаче на следните езици:
Swipe to change

Налагане на мерки по обезпечение на искове в държавите от ЕС

Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)