Αστικές υποθέσεις

Η δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις μεταξύ των χωρών της ΕΕ υπάρχει για να βελτιώνει τη διαλειτουργικότητα των δικαστικών τους συστημάτων.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο