Občanskoprávní věci

Mezi členskými státy EU existuje justiční spolupráce v občanských věcech za účelem zlepšení interoperability mezi jejich soudními systémy.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.