Vadovas

2.1. Parengiamoji tvarka

13. Tarpvalstybiniuose teismo procesuose siekiama, kad vaizdo konferencijos sesija kuo labiau atitiktų bet kurio teismo įprastinę praktiką, kai parodymai duodami viešame teismo posėdyje. Palyginti su nacionalinėmis teisminėmis procedūromis, tarpvalstybinės procedūros nuo jų labai nedaug skiriasi. Norint surengti tarpvalstybinį teismo posėdį pasitelkiant vaizdo konferenciją būtina atlikti tam tikras formalias procedūras.

14. Civilinėse ir komercinėse bylose prašymas dėl parodymų išklausymo per vaizdo konferenciją pateikiamas naudojant standartines prašymo formas. Šios formos pateikiamos Europos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose Europos teisminio atlaso tinklavietėje.

15. Baudžiamosiose bylose nenustatyta pareiga naudoti tam tikras prašymo formas ar lydraščius. Europos teisminis tinklas baudžiamosiose bylose parengė teismo pavedimo lydraščio formą. Naudodamos lydraštį prašančioji ir prašomoji institucijos galės tiesiogiai susipažinti su teismo pavedimo turiniu ir (arba) vykdymu. (žr. III priedą).

16. Prašymai gali būti siunčiami paštu, pašto siunta, faksu (visose valstybėse narėse) arba e. paštu (ne visose valstybėse narėse). Informacijos apie valstybėse narėse galiojančias taisykles galima rasti Europos teisminių tinklų tinklavietėse.

Paskutinis naujinimas: 08/10/2020

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.
Komisija šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma