Käsikirja

4.2. Oikeudelliset puitteet siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa

74. Jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa annettu asetus (EY) 1206/2001 muodostaa oikeudelliset puitteet todisteiden vastaanottamiselle videoneuvottelussa siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa. Rajatylittävässä todisteiden vastaanottamisessa videoneuvottelun käyttäminen on asetuksen mukaan mahdollinen kahdessa tapauksessa. Nämä ovat pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen suorittama todisteiden vastaanottaminen 10–12 artiklan mukaisesti ja välitön todisteiden vastaanottaminen 17 artiklan mukaisesti.

75. Asetuksen 10–12 artiklan mukaan asianosaisilla ja heidän edustajillaan on oikeus olla läsnä, kun todisteita otetaan vastaan pyynnön vastaanottaneessa tuomioistuimessa, jos tämä on pyynnön esittäneen tuomioistuimen jäsenvaltion lainsäädännön mukaista. Pyynnön vastaanottanut tuomioistuin määrittää asianosaisten ja heidän edustajiensa osallistumisen edellytykset 10 artiklan mukaisesti. Pyynnön vastaanottanut tuomioistuin ilmoittaa heille oikeudenkäynnin ajan ja paikan. 11 artiklan mukaan pyynnön vastaanottanut tuomioistuin voi myös pyytää asianosaisia ja heidän edustajiaan olemaan läsnä tai mukana todisteiden vastaanottamisessa, jos tämä on tuon jäsenvaltion lainsäädännön mukaista. Pyynnön esittäneen tuomioistuimen edustajat voivat halutessaan olla myös läsnä, kun todisteita otetaan vastaan pyynnön vastaanottaneessa tuomioistuimessa, jos tämä on pyynnön esittäneen tuomioistuimen jäsenvaltion lainsäädännön mukaista.

Jos pyynnön esittäneen tuomioistuimen edustajien edellytetään olevan läsnä todisteiden vastaanottamisessa, pyynnön vastaanottanut tuomioistuin määrittää osallistumisen edellytykset 10 artiklan mukaisesti.

76. Helpottaakseen asianosaisten tai pyynnön esittäneen tuomioistuimen läsnäoloa tai osallistumista pyynnön esittänyt tuomioistuin voi pyytää pyynnön vastaanottanutta tuomioistuinta käyttämään viestintätekniikkaa, kuten videoneuvottelua, todisteiden vastaanottamisessa. Pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen on noudatettava tällaista pyyntöä, jollei se ole ristiriidassa pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen jäsenvaltion lainsäädännön kanssa tai aiheuta merkittäviä käytännön vaikeuksia. Jos pyynnön vastaanottanut tuomioistuin ei noudata pyyntöä, sen on ilmoitettava asiasta pyynnön esittäneelle tuomioistuimelle.

Jos mainittuja teknisiä välineitä ei ole käytössä, tuomioistuimet voivat keskinäisellä sopimuksella ottaa sellaiset käyttöön.

77. Lukuun ottamatta tapausta, jossa pyynnön esittänyt tuomioistuin on pyytänyt erityistä menettelyä, pyynnön vastaanottanut tuomioistuin täyttää pyynnön oman jäsenvaltionsa lainsäädäntöä noudattaen. Pyynnön vastaanottanut tuomioistuin toimii puheenjohtajana kuulemisen aikana, ja kuuleminen pidetään yleensä sen virallisella kielellä. Pyynnön vastaanottanut tuomioistuin vastaa myös kuulemisen järjestämisestä ja todistajan kutsumisesta kuultavaksi. Tarvittaessa käytetään pakkokeinoja pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti. Todistaja voi vaatia oikeutta kieltäytyä todistamasta pyynnön esittäneen tai pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen jäsenvaltion lainsäädännön nojalla.

78. 17 artiklan nojalla tuomioistuin voi pyytää saada vastaanottaa välittömästi todisteita toisessa jäsenvaltiossa esittämällä pyynnön tämän jäsenvaltion keskuselimelle tai toimivaltaiselle viranomaiselle. Välittömän todisteiden vastaanottamisen on tapahduttava vapaaehtoiselta pohjalta käyttämättä pakkokeinoja.

Pyynnön esittäneen tuomioistuimen on ilmoitettava kuultaville henkilöille, että välitön todisteiden vastaanottaminen on vapaaehtoista. Pyynnön esittämisen jälkeen pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion keskuselin tai toimivaltainen viranomainen ilmoittaa pyynnön esittäneelle tuomioistuimelle, täytetäänkö pyyntö, ja mahdolliset siihen liittyvät jäsenvaltionsa lainsäädännön mukaiset edellytykset (voidaan esimerkiksi osoittaa jokin pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion tuomioistuin osallistumaan todisteiden vastaanottamiseen). Pyynnön esittänyt tuomioistuin täyttää pyynnön jäsenvaltionsa lainsäädännön mukaisesti, tosin pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion lainsäädännön mukaiset edellytykset on otettava huomioon. Kuten 10 artiklassa myös 17 artiklassa kannustetaan videoneuvottelun käyttöön. Keskuselin tai toimivaltainen viranomainen voi evätä pyynnön, jos pyyntö ei kuulu todisteiden vastaanottamista koskevan vuoden 2001 asetuksen soveltamisalaan, se ei sisällä kaikkia tarvittavia tietoja tai välitön todisteiden vastaanottaminen on vastoin sen jäsenvaltion lain perusperiaatteita.

Päivitetty viimeksi: 08/10/2020

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme