Håndbog

2.1. Forberedende arrangementer

13. I grænseoverskridende retsforhandlinger er målet er at bringe videokonferencemødet så tæt som muligt på den normale praksis ved en ret, hvor bevisoptagelse sker på et offentligt retsmøde. I forhold til national retspleje er der forholdsvis små forskelle i de grænseoverskridende procedurer. Afholdelsen af en grænseoverskridende afhøring via videokonference kræver, at der træffes en række formelle foranstaltninger.

14. I civile og handelsretlige sager udfærdiges anmodningen om bevisoptagelse via videokonference ved hjælp af standardformularer. Disse formularer kan hentes på netstedet for det europæiske retlige atlas under Det Europæiske Retlige Netværk på det civil- og handelsretlige område.

15. I strafferetssager er der ingen pligt til at anvende bestemte anmodningsformularer eller følgeskrivelser. Det Europæiske Retlige Netværk på det strafferetlige område har udarbejdet en følgeskrivelse til retsanmodninger. Ved at anvende følgeskrivelsen kan de anmodende og de anmodede myndigheder etablere en direkte kontakt med hensyn til indholdet og/eller udførelsen af retsanmodningen (se bilag III).

16. Anmodningerne kan sendes pr. post, kurértjeneste, fax (i alle medlemsstater) eller e-mail (ikke i alle medlemsstater). På netstedet for Det Europæiske Retlige netværk findes en række nærmere oplysninger om de bestemmelser, der er gældende i medlemsstaterne.

Sidste opdatering: 08/10/2020

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website