Videokonferenser

Undersökningar av användningen av videokonferenser i mål med anknytning till flera medlemsstater har visat att videokonferenssystemen i olika medlemsstater är tekniskt kompatibla. I flera medlemsstater finns videokonferensutrustning allmänt tillgänglig i domstolarna. I avsaknad av tekniska hinder bör uppmärksamheten riktas mot att öka medvetenheten om hur videokonferenser kan användas och att skapa praktiska verktyg för att underlätta användningen av videokonferenser.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats