Videokonference

Študije glede izvajanja videokonferenc v čezmejnih zadevah kažejo, da so s tehničnega stališča videokonferenčni sistemi, ki jih uporabljajo različne države članice, medsebojno prilagojeni.  V več državah članicah je videokonferenčna oprema v širokem obsegu na voljo v prostorih sodišč. Ker tehničnih ovir ni, bi bilo treba več pozornosti posvetiti krepitvi ozaveščenosti glede morebitne uporabe videokonferenc in oblikovanja praktičnih orodij za lažje izvajanje videokonferenc.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču