Videokonferencie

Pokiaľ ide o využívanie videokonferencií v cezhraničných veciach, zo štúdií vyplýva, že z technického hľadiska dokážu videokonferenčné systémy používané v jednotlivých členských štátoch spolupracovať. V niektorých členských štátoch je zariadenie na videokonferencie dostupné v mnohých súdnych sieňach. Pokiaľ neexistujú technické prekážky, viac pozornosti by sa malo venovať zvyšovaniu povedomia o potenciálnom využívaní videokonferencií a vytváraniu praktických nástrojov na ich umožnenie.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom