Wideokonferencje

Badania dowiodły, że jeżeli chodzi o stosowanie wideokonferencji w sprawach transgranicznych, to pod względem technicznym systemy używane w różnych państwach członkowskich są interoperacyjne. W szeregu państwach członkowskich sprzęt wideokonferencyjny jest powszechnie dostępny w salach sądowych. Wobec braku przeszkód natury technicznej należy poświęcić więcej uwagi kwestii pogłębiania wiedzy na temat potencjalnych zastosowań wideokonferencji oraz tworzeniu praktycznych narzędzi ułatwiających korzystanie z wideokonferencji.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony