Videokonferences

Pētījumi par videokonferenču izmantošanu pārrobežu tiesas procesos liecina, ka dažādās valstīs izmantojamās videokonferenču sistēmas ir tehniski sadarbspējīgas. Vairāku dalībvalstu tiesu zālēs videokonferenču iekārtas ir plaši pieejamas. Ņemot vērā, ka nepastāv tehniski šķēršļi, lielāka uzmanība būtu jāvelta informācijas izplatīšanai par videokonferenču izmantošanas iespējām, vienlaikus izstrādājot praktiskus rīkus, lai atvieglotu videokonferenču rīkošanu.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu