Videokonferencije

U pogledu korištenja videokonferencijom u prekograničnim predmetima istraživanja su pokazala da su s tehničkog gledišta videokonferencijski sustavi koji se upotrebljavaju u različitim državama članicama interoperabilni.  U nekoliko država članica oprema za održavanje videokonferencija dostupna je u većini sudnica. S obzirom na nepostojanje tehničkih prepreka potrebno je posvetiti veću pozornost povećanju informiranosti o mogućnostima korištenja videokonferencijama te izradi praktičnih alata za olakšavanje njihova održavanja.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici