Opće informacije

U pogledu korištenja videokonferencijom u prekograničnim predmetima istraživanja su pokazala da su s tehničkog gledišta videokonferencijski sustavi koji se upotrebljavaju u različitim državama članicama interoperabilni.  U nekoliko država članica oprema za održavanje videokonferencija dostupna je u većini sudnica. S obzirom na nepostojanje tehničkih prepreka potrebno je posvetiti veću pozornost povećanju informiranosti o mogućnostima korištenja videokonferencijama te izradi praktičnih alata za olakšavanje njihova održavanja.

U tu svrhu u ovom odjeljku možete pronaći sljedeće informacije:

  • informacije o općoj politici u vezi s održavanjem videokonferencija;
  • brošuru Vijeća Europske unije s općim informacijama o pravnom okviru, tehničkim pitanjima i dobroj praksi u održavanju prekograničnih videokonferencija – vidjeti priloženi dokument;
  • priručnik s detaljnim informacijama za pravne stručnjake (suce, sudske službenike, tehničko osoblje sudova itd.);
  • izvođenje dokaza putem videokonferencije;
  • informacije o opremi u državama članicama koja pravnim stručnjacima omogućuje da provjere je li im oprema za održavanje videokonferencija dostupna na nekom sudu u drugoj državi članici (informacije u ovom odjeljku temelje se na podacima ministarstava pravosuđa u državama članicama);
  • dinamične obrasce koji se trenutačno odnose samo na prekogranične postupke u građanskim i trgovačkim stvarima u skladu s Uredbom Vijeća od 28. svibnja 2001. (vidjeti zakonodavni okvir). Koristeći se tim obrascima sud koji upućuje zahtjev može putem interneta ispuniti zahtjev, provjeriti je li u potpunosti ispunjen, te ga otisnuti, spremiti, prevesti na jezik zamoljenog suda te dostaviti elektroničkom poštom;
  • rezultate projekta „Višeobrazna inicijativa za bolje vođenje prekograničnih videokonferencija” koji su provele države članice u stručnoj skupini za videokonferencije uz financiranje iz programa Pravosuđe. Cilj je projekta bio promicanje praktične upotrebe i dijeljenja najbolje prakse i stručnog znanja o prekograničnim videokonferencijama. Od njega će koristi imati suci, tužitelji i sudski službenici iz država članica koje sudjeluju u prekograničnim predmetima te tehničko osoblje zaduženo za planiranje i podršku u održavanju videokonferencija.

Povezani prilozi

Brošura PDF (3073 Kb) en

Preporuke Vijeća – „Promicanje uporabe i razmjene najbolje prakse kod prekograničnih videokonferencija u području pravosuđa u državama članicama i na razini EU-a”

Završno izvješće  PDF (1210 Kb) en radne skupine Vijeća za e-pravo (e-pravosuđe) – stručne skupine za videokonferencije (prilozi u nastavku)

Rezultati projekta „Višeobrazna inicijativa za bolje vođenje prekograničnih videokonferencija”  ZIP (2019 Kb) en

Praktični priručnik za primjenu Uredbe o izvođenju dokaza  PDF (74 Kb) en

Posljednji put ažurirano: 07/10/2020

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.
S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Komisija ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.