Videoneuvottelut

Rajat ylittävissä oikeusasioissa käytettäviä videoneuvotteluja tutkittaessa on havaittu, että tekniikan osalta eri jäsenvaltioissa käytetyt videoneuvottelujärjestelmät ovat keskenään yhteensopivia.  Useissa jäsenvaltioissa videoneuvottelulaitteet ovat jo laajasti käytössä oikeussaleissa. Kun teknisiä esteitä ei ole, olisi kiinnitettävä enemmän huomiota videoneuvottelujen suosimiseen sekä videoneuvottelut mahdollistavien konkreettisten työvälineiden hankkimiseen.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme