Βιντεοδιάσκεψη

Όσον αφορά τη χρήση βιντεοδιάσκεψης σε διασυνοριακές υποθέσεις, μελέτες έχουν δείξει ότι από τεχνικής άποψης τα συστήματα βιντεοδιάσκεψης που χρησιμοποιούνται στα διάφορα κράτη μέλη είναι διαλειτουργικά. Σε αρκετά κράτη μέλη ο εξοπλισμός βιντεοδιάσκεψης είναι ευρέως διαθέσιμος στις αίθουσες των δικαστηρίων. Εφόσον δεν υφίστανται τεχνικά εμπόδια, πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη σημασία στην ευαισθητοποίηση σχετικά με την δυνητική χρήση των βιντεοδιασκέψεων και στη δημιουργία πρακτικών εργαλείων που θα διευκολύνουν τη διεξαγωγή τους.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο