Videokonferencer

Undersøgelser af brugen af videokonferencer i grænseoverskridende sager viser, at de systemer, som de forskellige medlemsstater bruger, rent teknisk er interoperable. I mange medlemsstater findes der videokonferenceudstyr i retssalene. Da der ikke er tekniske hindringer, bør der gøres en større indsats for at øge kendskabet til den potentielle brug af videokonferencer og tilvejebringe de praktiske værktøjer til dette formål.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website