Videokonference

Co se týče využívání videokonferencí v přeshraničních případech, studie ukázaly, že z technického hlediska jsou systémy videokonferencí používané v různých členských státech interoperabilní. V některých členských státech je videokonferenční zařízení v soudních síních široce dostupné. Při neexistenci technických překážek by se mělo více pozornosti věnovat zvyšování povědomí o možném využití videokonferencí a vytváření praktických nástrojů na jejich podporu.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.